Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Posta

2 Nisan 2021

 

     Bir yerden başka bir yere gönderilen mektup, telgraf, paket ve benzerleriyle bunları ulaştıran kuruluş. Ayrıca, hizmet nöbetinde bulunan erlere de posta denilmektedir. İtalyancada ‘mektup’ karşılığındaki posta veya epistola sözleriyle ilişkilidir. İtalyanca bu kelimeler, Latince epistula (=mektup) ve epistolium (=kısa not) sözleriyle bağlantılıdır. İtalyancada posta sözü aynı zamanda ‘yazışma’ diye de biliniyor. Aynı dilde epistolario (=mektuplar, yazışmalar) sözü de telaffuz edilmektedir. İtalyancada posto kelimesi ise ‘yer, ülke, bölge’ karşılığındadır. İtalyancadaki posta (=yazışma) sözünün altı çizili kelimelerle aynı kökten türetilmiş oldukları anlaşılmaktadır.