Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Poşu

8 Eylül 2021

     Kenarları saçaklı bir başörtüsü çeşidi, dolama. Aynı karşılıktaki Farsça pūşî sözcüğünden. Ermenice p’oši, p’uši veya p’ušu sözlerinin Farsçadan alındığı sanılıyor. Farsça pūşîden (=örtmek, örtünmek) yüklemiyle ilişkilidir. ‘Örtü’ karşılığında Kürtçe pūşî veya poşi sözleri de aynı köktendir. Kürtçe pūş (=yaprak, kuru yaprak) sözüyle bağlantılı olabilir. Bu bağlamda Farsça pūşîde (=örtü, örtülmüş, örtülü) ve  pūşîş (=örtü, örtecek şey) sözcükleri de kullanılıyor.