Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pot

27 Ocak 2021

     Kötü dikiş nedeniyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım. Ayrıca gaf veya hata karşılığında da kullanılmaktadır. Ermenice p’ot (=kat, kıvrım, pli yapmak, buruşmak; hata, gaf) sözcüğünden geldiği sanılıyor. Bu kelimenin Kürtçe pot sözcüğünden Ermeniceye intikal etmiş olması belirsizdir. Kürtçede pot sözcüğü ‘pile, köşeleri alta kıvırarak dikme, kısa etek, kısa kuyruklu kuş, bir dikiş çeşidi’ gibi birçok karşılıklarda bilinmektedir. Ayrıca, Yukarı Fırat Kürtçesinde poto ‘kısa boylu’ demektir. Kürtçede pıto (=küçük bebek), pıtî (=ufak tefek), pıtık (=bebek) ve pıtok (=elenmiş bulgurun toz halindeki tortusu ve bu tortudan yapılan pilav) ve benzer sözlerin yoğunluğu görülmektedir. Sumerce gud (=kısa, kısa oluş) sözüyle de ilişkidir. ‘Kısalık’ ihtiva eden pot ve pıt benzeri sözler, bir kısım Ön Asya Dillerine de yerleşmiştir.      Fena kesim, yanlış dikiş ya da hatalı prova nedeniyle kumaşta oluşan büzülme ve kıvrım. Türkçede pot kırmak deyimi, ‘hatalı davranışta bulunmak’ ya da ‘uygun olmayan sözler sarf etmek’ olarak bilinmektedir.