Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Potin

19 Nisan 2020

     Konçları ayak bileklerini biraz geçen, bağlı, düğmeli ya da yandan lastikli ayakkabı, fotin. Fransızca bottine sözünden diğer Avrupa Dillerine ve Osmanlılara geçmiştir. Potin kelimesi Osmanlıcadan Türkçe ile Kürtçeye de intikal etmiştir. Fransızca bottine sözünün ise Eski Yunanca podi (=ayak) sözünden geldiği anlaşılmaktadır. Eski Yunancada podi- veya poda- ile başlayan bir kısım kelimeler, ‘ayak’ ile ilgilidir: Podires (=ayaklara kadar inen), podizo (=ayaklarından bağlamak) ve podókis (= tez ayaklı, hızlı) gibi. Eski Yunancadaki podi (=ayak) sözünün Eski Hintİran Dillerinde ‘ayak’ karşılığındaki pa ve pad kelimelerinden kaynaklandığını görmekteyiz. Fransızcadaki botte (=çizme) sözü de aynı kökenden gelmektedir.