Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Poz

22 Eylül 2020

     Resim ve fotoğrafta duruş, fotoğraf makinesinde kullanılan filmde her kare, fotoğraf için objektifin açık kaldığı süre. Fransızca pose (poz: ‘duruş, tavır [fotoğrafçılık]) sözcüğünden alınmıştır. Fransızcada poser (=kurumlanmak, kasılmak, poz vermek), poseur (posör: ‘kasılgan, pozcu; kendini beğenmiş), pouse (poz: ‘ara, mola, durma) sözleri kullanılıyor. Bu sözler Latince pausa (durdurmak) kelimesiyle bağlantılıdır. Latince pausa, Eski Yunanca paúo veya paúso (=birini durdurmak, alıkoymak) kelimesine dayanmaktadır. Eski Yunanca paύla (=durma, durdurma) sözü de kullanılıyordu. Fransızcadan alınan menopoz (<ménopause: ‘kadınların doğurganlık süresinin sona ermesi), anropoz (<andropause: ‘erkeklerin eril işlevlerinin azalması), empoze (<imposé: ‘dayatmak’), pozisyon (<position: ‘durum, konum) gibi kelimelerindeki ‘poz’ sözcüğü de aynı kökten gelmektedir. İngilizce pose (=duruş, poz) ve poser (=poz veren kimse) sözleri gibi posture (=duruş) ve posturer (=poz veren kimse) kelimeleri de yukarıda altı çizilen sözlerle bağlantılıdır. Almanca die pose (=duruş, poz) gibi bir kısım Batı Dillerinde ‘poz’lu sözleri görmek mümkündür. Türkçedeki poz ve pozcu sözleri Kürtçede poz ve pozci şekliyle yerleşmiştir.