Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pranga

20 Haziran 2021

    Bir zamanlar ağır cezalıların ayaklarına takılan kalın zincir. İtalyanca branca (=pençe, kıskaç; kol) sözünden. Latince bracchium (=pençe; kol, dal) kelimesiyle bağlantılıdır. Prangaya vurmak ‘ayağına pranga bağlamak, zincire vurmak’tır. Pranga mahkûmu ‘pranga cezası almış kimse’, pranga kaçağı ‘azılı haydut’tur. İtalyanca branca sözü Osmanlılarca pranka şekliyle kullanılmış, zamanla pranga biçimine dönüştürülmüştür.