Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Prelüt

9 Aralık 2023

     Bir müzik eserine girişi sağlayan notalı veya doğaçlama müzik parçası. Fransızca prélude (prelüd: ‘kısa ve özgür biçimli müzik parçası, peşrev; ön belirti’) sözcüğünden. Bu sözcük Fransızca préluder (=bir şeye girişmek, başlamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince praeludium (=başlangıç, giriş, peşrev) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Latince ludere (=oynamak, eğlenmek, gülüp eğlenmek, oyun oynamak) yüklemine ‘öncelik’ ifade eden prae- ön eki ve -ium nötr son eki eklenerek türetilmiştir.