Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Prezante

4 Mayıs 2024

     ‘Tanıtmak, tanıştırmak, takdim etmek’ karşılığında kullanılan prezante etmek sözünde geçmektedir. Aynı karşılıktaki Fransızca présenter sözünden gelmektedir. Latince praesentāre (=tanıtmak) yüklemine dayanmaktadır. Aynı dilde prae (=önünde, ön tarafında) ve esse (=olmak) sözcükleriyle fiilden fail yapan -ent son ekinden türetilmiştir.