Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Prim

19 Mart 2023

     Çalışanı özendirmek için işverence verilen para. Fransızca prime (=özendirici ödeme) sözcüğünden alıntıdır. İngilizce premium (=ödül, prim) sözüyle bağlantılıdır. Bu söz Latince praemium (=ödül, mükâfat) sözüne dayanmaktadır. Bu söz Latince praeemere (=ön sırayı almak) yüklemiyle ilişkilidir. Bu yüklem aynı dilde prae (=önce) ve emere (=almak, satın almak) sözcüklerinden türetilmiştir. Hint-Avrupa Dillerindeki em- (=almak) kökünden kaynaklanmaktadır.