Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Printer

27 Mayıs 2023

     Yazıcı, bilgisayar yazıcısı. İngilizce printer (=matbaacı, basımcı, yazıcı) sözünden. İngilizce print (=basmak, tabetmek, yayınlatmak) yüklemiyle bağlantılıdır. İngilizce printed (=basılı, matbu), printing (=baskı, matbaacılık, tab, baskı sayısı) ve printout (=yazılı çıktı, yazıcı çıktısı) sözleriyle Fransızca imprimer (=yayınlamak) ve imprimeur (=basımcı) sözleri de aynı köktendir. Latince premere (=basmak, sıkmak) yüklemine dayanmaktadır. Hollandaca ve Rusça printer, Romence imprimanta.