Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Priz

28 Aralık 2023

     Elektrik akımı almak için fişin sokulduğu yuva. Fransızca prise (priz: ‘tutma, ele geçirme; elektrik alma yeri’) sözcüğünden. Orta Çağ Fransızcasında prise (=alma, tutma) sözcüğü kullanılmıştır. Latince prendre (=almak, ele geçirmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu yüklem aynı dildeki prehendere (=tutmak, ele geçirmek, kavramak, kapmak) yüklemiyle aynı köktendir. Bu yüklemdeki pre- ön eki tıpkı Latince prae- ön eki gibi öncelik belirten ön ektir. Latince hendere ise ‘ele geçirmek, almak’ karşılığındadır. İtalyanca presa (=sıkı tutma, kavrama; priz, fiş) sözcüğü Fransızca prise ile aynı köktendir.