Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil

25 Ocak 2021

     Genel görünüş, ön görüntü, dış görüntü, dış görünüş; kısa özgeçmiş, kesit; Fransızca de profil: yandan,  yandan görünüş.  Fransızca profil sözünden geçtiği sanılıyor. Fransızcada profiler (=yanay görünmek veya göstermek ya da yanal görünmek veya göstermek) yüklemi de biliniyor. İtalyanca profilo, İngilizce profile, Portekizce, İspanyolca ve Katalanca perfil; Rusça, Sırpça, Çekçe, Hırvatça, Bulgarca, Almanca, Yunanca, Lüksemburgca, Slovakça, Ermenice, Kürtçe ve Macarca profil, Gürcüce propili, Arnavutça profili, Flemenkçe profiel, Galce proffil diye bilinmektedir. Bu dillere profil sözünü yayan Latincedir. Latince pro (=ön) ve fillum (=biçim, şekil suret, dış hatlar, dış görünüş) sözcüklerinden oluşmaktadır. Öyle sanıyorum, profil karşılığında ‘yan biçim, yandan görüntü’ belirlemesi sonradan eklenmiştir. İtalyanca profil sözcüğünün yanı sıra profilars (=görünme, belirme) sözü de aynı kökenden kaynaklanıyor.