Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Proleter

24 Aralık 2023

     Emekçi, işçi, beden gücüyle çalışan. Fransızca prolétaire (proleter: ‘emekçi’) sözcüğünden. XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransa’da yaygın olarak kullanılmıştır. Latince prōlētārius (=çocuklarından başka bir malı olmayan Roma’daki en alt sınıf) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki prōlēs (=döl, zürriyet, evlatlar) sözcüğüne dayanmaktadır. Latince prolescere (=çoğalmak) yüklemi prolet şekliyle de biliniyor. Bu son şekle Latincede fiilden fail yapan -ari eki eklenerek türetilmiştir. Latince prolescere sözcüğü öncelik belirten pro- ve alēscere (=yetişmek, büyümek) sözcüklerinden türetilmiştir. İtalyanca prole (=çoluk çocuk, yavrular) ve proletario (=emekçi, işçi) sözcükleri Latince kökenlidir. Yine aynı kökten İngilizce proletarian (=emekçi, işçi) ve proletariat (=işçi sınıfı) sözcükleri biliniyor. Almancada Proletarier/proletarisch (=emekçi) ve Proletariat (=işçi sınıfı) sözcükleri kullanılmaktadır.