Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Promosyon

21 Nisan 2021

     Özendirme, teşvik etme; bir ürünü veya bir firmayı tanıtmaya yönelik bağışta bulunmak. Yapılan bağışlar para dışında olan şeylerden oluşmaktadır. Fransızca promotion sözünden aktarılmıştır. ‘Okullarda aynı dönemde mezun olanlar, dönem; reklam vb. gibi satışı arttırmayı amaçlayan servis; yükselme, terfi, yaşam düzeyinin düzelmesi’ olarak biliniyor. Fransızca promotion sözünün Latince prōmōtus (=yeğlenen şeyler, tercih olunur şeyler) kelimesiyle bağlantılı olduğu görülüyor. Fransızca promis (=vaat edilmiş, adanmış) ve promotion, Eski Yunanca promos (=ilk sırada olan, ilk önce) sözcüğüne dayanmaktadır. Fransızca motion (=önerge), motivation (=isteklendirme, özendirme, teşvik etme) sözleri promotion’un motion ekiyle ilişkilidir. Promosyon bir tür ‘ön özendirme’ olsa gerektir.

     İngilizce promotion, İspanyolca promoción, Portekizce promoção, Katalanca promoció, İtalyanca promozione, Rumence promovare, Bulgarca promotsiya, Hırvatça promociya.