Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Prompter

18 Haziran 2023

     Kamera önüne yerleştirilerek çekimi yapılan kimsenin yazılanı ve görüntüleneni görüp okumasını sağlayan elektronik suflör. İngilizce prompter (=suflör, teşvikçi) sözünden. Bu söz İngilizce promt (=teşvik etmek, sevk etmek, suflörlük yapmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince prōmptus (=yakın, yanında, hazır, el altında) sözcüğüne dayanmaktadır. Latince prōmptare (=tevzi etmek, yaymak) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince prōmere (=hak kazanmak, edinmek) yüklemiyle ilişkilidir. Bu söz Latince pro- (=ön, önde) ön eki ve ēmere (=hak kazanmak, hak etmek) yüklemiyle türetilmiştir.