Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Prostat

26 Aralık 2023

     Erkeklerde idrar kesesinin altında bulunan bez ve burada oluşan hastalık.  Aynı karşılıktaki Fransızca prostate (prostat) sözcüğünden. Fransızca prostatique ‘prostat hastası’nı ifade etmektedir. Orta Çağ Latincesinde prostata sözcüğü Eski Yunanca prostátes (=önde bulunan kimse; önder, şef, başkan) sözcüğüne dayanıyor. Bu sözcük Eski Yunanca prostatéō (=yönetmek, idare etmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu sözcükler Eski Yunancada önde olmayı belirten pro- ön ekiyle stātós (=duraklama halinde olan, duran) sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca prostata (=prostat, kestanecik) sözcüğü aynı köktendir. İngilizce prostate, Almanca Prostata, İspanyolca, İsveççe, Norveççe ve Rusça prostata, Portekizce próstata, Yunanca prostátis, Hollandaca prostaat, Romence prostată.