Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Protesto

16 Mayıs 2021

   Herhangi bir şeyi haksız, yersiz, gereksiz ya da usulsüz bularak reddetme eylemi. İtalyanca protesto (=protesto) sözünden. İtalyancada protesta (=itiraz, protesto) şekli de bulunuyor. İtalyanca protestare (=itiraz etmek, protesto etmek) yükleminden türetilmiştir. Latince prōtestāri (=halka açık ifade vermek veya tanıklık etmek, şahit olmak) sözüyle bağlantılıdır. Latince bu söz XVIII. yüzyıl sonrasında olumsuz karşılığıyla ifade edilmeye başlanmıştır. Önceleri halkın ahvaline tercüman olmak iken zamanla bu tercümanlık haksız durumları, halka karşı yapılan haksızlıkları tenkit etmeye, karşı durmaya yöneltmiştir. Protesto sözündeki başkalaşım bu nedenle oluşmuştur. Latince Prōtestāri sözü aynı dildeki prō (=için, nedeniyle, uğruna)  ve -testāio (=tanık çağırma) sözüyle ilişkilidir.

     İngilizce, Rusça, İsveççe, Norveççe, Romence ve Lehçe protest, Almanca Protest, İspanyolca ve Katalanca protesta, Portekizce protesto şekliyle ifade ediliyor.