Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Psikoloji

8 Nisan 2023

     İnsanın davranışlarını inceleyen bilim dalı. Bununla birlikte hayvanın tepkilerini inceleyen psikoloji dalı da bulunuyor. Fransızca psychologie sözünden alıntıdır. Modern Latince psychologia sözüyle bağlantılıdır. Alman bilim insanı Philip Melanchthon (1497-1560) tarafından psychologie teriminin kullanıldığı aktarılıyor. Eski Yunanca psiḥé (=ruh, can, hayat) ve lógos (=söz, sözcük) sözcüklerinden kaynaklanmıştır. Latincede logus (=sözcük, kelime) şekli görülüyor. Bilim dalları adlarının sonundaki -logi/-logy/-loji ekleri Eski Yunanca logos ile bağlantılıdır. Eski Yunanca psiḥikós (=ruhsal, hayati) sözü de kullanılmıştır. Almanca Psychologie, İngilizce psychology, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce psicologia, Romence psihologie, Rusça psiḥologiya, İsveççe ve Norveççe psykologi, Hollandaca psychologie.