Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Puf

19 Aralık 2022

     İçine yumuşak bir madde doldurulmuş olan arkalıksız ve ayakları görünmeyecek şekilde yapılan oturak. Puf sözcüğü ses yansıtmalı bir sözdür.  Buna rağmen aynı karşılıktaki Kürtçe pûf sözcüğüyle bağlantılıdır. Türkçe püf ve Kürtçe pıf kök sözcükleri ses yansıtmalı olarak ‘şişirmek’ ve ‘üflemek’le ilişkilidir. Tüm bunlara karşın Fransızca bouffer (bufe: ‘şişmek, kabarmak’) sözüyle de aynı kökten olabilir. Bu bağlamda Fransızca boufée (=soluk, nefes) sözcüğü de biliniyor.