Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Puro

10 Şubat 2020

     İspanyolca puro (=saf, katkısız, katışıksız, yalın) sözünden gelmiş olması olasıdır. Sırf tütün yapraklarından yapılmış olmasından dolayı, İspanyolcada puro (=yalın, sade, katışıksız) denilmiştir. Puro, kıyılmış tütünün tütün yaprağına sarılmasıyla oluşturulan kalın ve uzun bir sigara çeşididir. Ancak, Eski Yunanca püro (=ateş) sözü nedeniyle puro kelimesinin Eski Yunanca püro sözünden kaynaklanmış olması da mümkündür. Yunanca puros (=ateş), Latince pruna (=köz, kor) kelimesiyle ortak kökenden gelmiştir.  İngilizce fire, Almanca Feuer sözcükleri de ‘ateş’le ilgilidir.  İspanyolcaya da Latince purus sözünden geçtiği söyleniyor. Bir kısım kaynaklar puro sözünün İtalyancadan geldiğine işaret etmektedirler. İtalyancada ‘yaprak sigarası’na puro denilmektedir. Oysa, bunun doğru olmadığı kanısındayım. Çünkü, puro ilk kez XVII. yüzyılın başlarında İspanya’da görülmeye başlandı. XVII. yüzyılın ortalarına doğru Amerika’da puro içimi yayıldı. Havana purosu adıyla bilinen Küba purosu dünyanın en iyi purosu olarak kabul edilmektedir.

     Portekizce puro ve Fransızca pure sözleri de İspanyolcada olduğu üzere aynı karşılıkta kullanılmaktadır. İngilizce pure, Katalanca ve Romence pur diye ifade edilmektedir.

     Etimolojik açıdan Kürtçe pur (=yaprak) sözüyle ilişkisi de söz konusu edilmektedir. Buna karşın, Sanskritçe puru (bol, çok; dolu) ve Farsça por (=dolu, çok) ile bir tarihsel bağlantının ve evrilmenin olması da olasıdır. Bkz. Pür.