Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pus

1 Ocak 2023

  PUS (I) Hafif sis, duman şeklindeki bulanıklık. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki pus (=sis, duman) sözcüğünden gelmektedir. Kaşgarlı bu sözcüğün bus şeklinden de söz ediyor. Kürtçe pus ‘sis, duman, örtü’ karşılığındadır. Ermenice pus, Yunanca púsi, Rusça bus, Macarca búsz, Bulgarca poslúk.

  PUS (II) Ağaçlardan sızan akıntı, zamk, ağaç balı. Yunanca pissa (=zift) sözcüğünden dönüştürülmüştür. Eski Yunanca pissa  (=zift, çam sakızı) sözcüğüne dayanmaktadır.  Latince pūs (=akıntı, irin, cerahat) sözcüğüyle bağlantılıdır.

  PUS (III)  İnç. Fransızca pouce (pus: ‘el ve ayakta başparmak; eski bir uzunluk ölçüsü’) sözcüğünden alıntıdır.