Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pusarık

16 Şubat 2024

     Puslu, puslanmış, sisli, bulanık; çölde uzaktan su gibi görünen duman, serap. Mecazen ‘asık suratlı, yüzü gülmeyen’ karşılığındadır. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki pus (=sis, duman) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı sözlükte pusar (=sislenmek) sözcüğü de kullanılmıştır. Pusarık sözcüğü de pusar sözcüğünden -ık/-ik sıfat ekiyle türetilmiştir.