Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pusat

13 Mart 2024

     Savaş araç ve gereci; giysi veya giysilik kumaş. Arapça bisāṭ (=kilim, halı, keçe, minder, döşeme; donanım) sözcüğünden. ‘Savaş araç ve gereci’ karşılığında Kürtçede posat, Bulgarcada pusát, Makedoncada pusat ve Sırpçada púsat biçimleriyle yerleşmiştir.