Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pusu

9 Mayıs 2021

     Birine saldırmak için saklanarak beklenilen yer. Orta Çağda Türkçedeki pusuğ (=pusu) sözünden. Aynı çağda Türkçe pus (=pusu kurmak, tuzak kurmak, pusuya girmek) sözcüğü kullanılıyordu. Ayrıca pusuk (=pusuya girmek), pusuş (=birbirine pusu kurmak) kelimeleri de dile getirilmiştir. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde de bunlar geçiyor. Yusuf Has Hacib, “Kutadgu Bilig’de bus (=pusu kurmak, gizlenmek, saklanmak) ve busuğ (=pusu, tuzak) kelimelerini kullanmış. Türkçeye yakın dillerden Azericede pusğu kelimesi ‘pusu’ karşılığındadır. Sırpçaya bùsiya veya pùsiya şekliyle intikal ettiği görülüyor. Rusça pasmurny sözü ‘pusu’ demektir.