Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pusval

30 Aralık 2023

     Yemenicilerin ölçüsü. Yemeni ‘Yemen işi başörtüsü’dür. Farsça -pûş (=örten, giyen) sözcüğüyle ilişkilidir. Farsça pûşiden (=örtmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Pûş sözcüğü Farsça ser-pûş (=başı örten) sözünde de kullanılmıştır. Pusval sözcüğü Farsça bāl (=üst, yukarı) sözcüğüyle birlikte Farsça pûş-bāl (=üst örtü) sözcüğünden dönüşmüş olabilir.