Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Put

30 Haziran 2020

     İlk ve Orta Çağda yaygın olarak taştan yapılan görkemli sanat eseri. Farsça bot (=güzel, albenili, sevgili;akıllı, bilde) sözünden aktarılmıştır. Farsça bot, Soğdca but (=Buda, Buda heykeli) sözüyle bağlantılıdır. Buda adının ise Sanskritçe buddha (=akıllı, bilge, aydın), bodha (=bilme, anlama, uyanık olma, sezme), buddhi (=zihin, mantık, akıl), budh/bodhati (=sezmek, anlamak, öğrenmek, uyanmak) ve buddhimant/buddhimat (=akıllı, bilgili) sözleriyle ilişkilidir. Putlar, İnsanlığın seçkin sanat eserleriydi. Hayranlıkla izlenen putlar mevcuttu. Ancak, Yahudilik putlara hayranlığın tapınma düzeyine yükseltilmesini men etmiştir. Tıpkı Yahudilik gibi, sonraki evrensel bir kısım dinlerde putlara tapılması dinsel akidelere aykırı sayılmıştır. Bununla birlikte, putlar döneminden kalma secde şeklindeki ibadet ritüelleri günümüzde de bir kısım dinlerde uygulanmaktadır.