Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Putperest

20 Ağustos 2020

     Buda inancına bağlı kimse. Farsça Bud-perest (=Buddha/Buda’ya inanan, inanç sahibi kimse) kelimesinden gelmektedir. Buda’nın heykeli önünde namaz kılınıyordu. Namaz kelimesi, Sanskritçede ‘saygı gereği/nezaketen hafifçe eğilmek’ veya ‘saygı duruşu’ karşılığındaki namas sözünden alıntıdır. Buda adı, Sanskritçe buddha (=ilim irfan sahibi kimse, evliya) sözünden kaynaklanmıştır. Bkz. Put ve Namaz. Sonraları, bir kısım ilahlar ve aziz ya da azizeler ikonlaştırılıp, heykel şekline getirilerek önünde saygı duruşu yapılmıştır. Bu ikon veya heykeller, Yahudilik ve Hıristiyanlık tarafından Buda (<Buddha) adına istinaden bud/but/put kabul edilmiştir. İslam da her iki dinin bu konudaki tavrını devam ettirmiştir.