Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Rafızi

27 Haziran 2021

     Herhangi bir inanç sisteminde inancı rituele indirgeyip özünü terk eden. İslam coğrafyasında her mezhep bir diğerini rafızilikle suçlamıştır. Bu olgu diğer bir kısım dinlerin mezhepleri için de geçerlidir. Onlar da birbirini rafızi olmakla itham etmişlerdir. Arapça rafz (=bırakma, terketme) köküne dayanan rāfız (=bırakan, terkeden) sözüne -i nispet eki getirilerek rāfızî (=inancın özünü terk eden, şekle veya rituele saplanan) kelimesi kullanılmıştır. Arapça refîz (=bırakılmış atılmış) kelimesinin de rafz kökünden türetildiği anlaşılıyor. “Biz ol āşıklarız ezel gününden / Rāfızî mi dersin söyle bakalım” (Pir Sultan Abdal).