Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Rakik

12 Aralık 2022

     İnce; mecazen narin, yufka yürekli, merhametli. Arapça raḳīḳ (=ince) sözcüğünden. Arapçada müennes şekli raḳiḳa’dır. Arapça riḳḳat (=incelik, merhamet) kelimesinden kaynaklanmıştır. Em’â-i rakika ‘ince bağırsaklar’dır.