Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ramazan

12 Mayıs 2024

     Kameri takvimin dokuzuncu ayı. Bu ayda oruç tutulmuştur. Oruç tutma geleneği İslam öncesi Araplar ve Yahudiler başta olmak üzere birçok kavimde uygulanagelmiştir. Bir kısım kaynakların aktardığına göre bu ayın asıl adı Natiķ iken, mevsimin en sıcak ayı olması nedeniyle ve oruç tutulurken sıcaklıktan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle ramazan adı verilmiştir. Güneş kumlarının çok sıcak oluşunu ifade eden Arapça r-m-ż kökünden kaynaklanıyor. Bu bağlamda Arapça remaż (=güneş ısısının çok sıcak oluşu) ve remżā’ (= güneş ısısından çok ısınan taş veya yer) sözcükleri kullanılıyor. Arapça remeża sözcüğü ‘yakıp kül etme, yakıp yıkma’ karşılığında ifade ediliyor. İslam öncesinde bu ay Temmuz-Ağustos aylarına karşılık oluyordu. Ömer zamanında 639 yılında Ali’nin önerisiyle takvimde yapılan değişiklikle hicri takvim kabul edilmiş; böylece ramazan ayının her yıl, yılın en sıcak zamanına rast gelmesi engellenmiştir. Oruç sonrası mideyi yemeğe hazırlamak için uygulanan üç günlük şeker veya tatlı yenilmesine istinaden Ramazan sonrasında uygulanan bayram şeker bayramıdır. Cumhuriyet döneminde bu bayrama resmi olarak ramazan bayramı denilmeye başlandı. Ramazan genellikle bu ayda doğan erkek çocuklarına verilen şahıs adlarındandır. Ramazan ayı, Arapça şehr (=ay) sözcüğüyle birlikte şehr-i ramazan (=ramazan ayı)  olarak anılıyor.