Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Rant

21 Nisan 2021

Gelir, getiri, faiz, irat, kira. Fransızca rente (rant: ‘gelir, faiz, irat) sözünden. Fransızca rentier (=geliriyle yaşayan kimse, gelir sahibi), rentabl (=verimli, kâr getiren) ve rentabilité (=verimlilik) sözleri de aynı köktendir. XIX. yüzyıl ikinci yarısında rente sözü ‘kiralık mülklerin veya gelir ödeyen yatırımların sahibi’ni ifade ediyordu. Zamanla ‘kâr, gelir’ diye algılanmıştır. Latince reditus (=gelir, irat), reditiō (=geri dönmek) sözleriyle bağlantılıdır. Almanca Rente, İngilizce rente, İtalyanca rendita, Rusça renta.