Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ray

11 Mart 2021

     Tren, tramvay vb. taşıtların tekerleklerinin üzerinde hareket ettiği demir yolu. Fransız Dilindeki rail (ray: ‘ray, demiryolu’) sözünden aktarılmıştır. İngilizcede de rail sözü aynı karşılıkta kullanılıyor. Yeni Yunancada rága (=demiryolu) şeklinde ifade edilmektedir. Bu sözlerin Kürtçe ray (=yol) kelimesiyle bağlantılı oldukları görüşündeyim. Kürtçe ray-ber (=rehber, yol gösterici), rayêl (=tel, hat) sözleri de kullanılmaktadır. Kürtçede kelimesi de ‘yol’ karşılığındadır. Türkçede rayından çıkmak (=düzeni bozulmak) ve rayına girmek (=düzene girmek) deyimleri mevcuttur.  Türkçe yol, Farsçada rah ve Tacikçede roh şekliyle mevcuttur.