Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Razaki

14 Mart 2024

     İri ve uzun taneli, sert, açık renkli, kalın kabuklu ve çok şekerli bir çeşit üzüm. Yunanca razaki (=bir tür üzüm) sözcüğünden. Bu sözcük Yunancaya Farsça rāzakî (=Rey/Raz kentine özgü olan; Raz/Rey kenti üzümü) sözcüğünden intikal etmiştir. Bir zamanlar Tahran’ın takriben 8 km güneydoğusunda olan bu kent tarihte Medya sınırları içindeydi. Günümüzde Tahran’a bağlı bir mahaldir. Bu nedenle o zamanlar Ragha adıyla bilinmiştir. Ragha adı Razḥa, Raza ve Raz biçimleriyle de ifade edilmiştir. Bu bağlamda Razî sözcüğü de Raz’lı/Rey’li demektir. Ünlü bilgin Fahreddin-i Rāzî bu kentlidir. Zerdüşt’ün de Raz’lı olduğuna ilişkin kayıtlar bulunuyor. Bağlarıyla ünlü olan Raz’ın veya Rey’in üzümüne de bu nedenle Razakî denilmiştir. Avesta’ya göre Raghā (=Raz/Rey) kenti Ahura-Mazda tarafından yaratılmış olan onikinci kutsal yer olarak açıklanmıştır.