Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Reaya

31 Ocak 2023

     Bir hükümdarın egemenliği altındaki vergi veren halk. Arapça reʿāyā sözünden alıntıdır. Arapça ra’iyye (=sürü, otlatılan hayvan sürüsü, bir çobanın güttüğü hayvan sürüsü) sözünün çoğul şeklidir. Ra’iyye aynı zamanda ‘tebaa’ karşılığındadır. Arapça re’ā (=otarmak, gütmek) yüklemiyle bağlantılıdır.