Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Recep

6 Mayıs 2021

     Arabî ayların yedincisi olan Receb adından kalmadır. Bu ayda doğan erkek çocuklarına kısmen Recep (<Recab) adı verilmiştir. İslam öncesi dönemde Arap toplumunda Receb ayında savaşlardan, çatışmalardan geri durulurdu. Bu ayda tanrı ya da tanrıçalara adaklar adanırdı. Arapça recb (=korkmak, çekinmek, geri çekilmek) kelimesiyle bağlantılıdır. Ayrıca Arapça rec’ (=geri döndürme) ve rec (=sarsılma, sallanma) sözleriyle de ilişkilidir. Arapça rücû (=dönme, geri dönme, sözünden dönme) kelimesinden türetilen ircâ (=geri döndürme, eski haline çevirme) ile birlikte irticâ (=geri dönme, geri dönücülük) kelimeleri telaffuz edilmiştir.