Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Recim

17 Mart 2023

     Taşa tutma, taşlama, taşa tutarak öldürme, beline kadar toprağa gömerek taşlayıp öldürme. Aynı karşılıktaki Arapça recm (<racm) sözcüğünden. Tüm Sami Dillerdeki r-c-m (=taşlama) kökünden kaynaklanıyor. Bunun farklı şekilleri Tevrat’ta da görülmektedir. İslam inançlarında şeytan-ı recim (=taşlanmış şeytan) sözü biliniyor. Recm sözcüğünü Arap dilbilimciler camra (=taşlama) ile ilişkilendirmektedirler. Sumerce ra (=vurmak, çarpmak, atmak, öldürmek, kırmak, parçalamak) ve gam (=diz çökmek, ölüm, yıkım, derinlik) sözcükleriyle bağlantılı olabilir.