Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Reenkarnasyon

4 Ocak 2024

     Ruh göçü, tenasüh. Fransızca réincarnation (=ruhun bir cisimden bir başka cisme geçmesi) sözcüğünden. Fransızca réincarner (=yeniden diriltmek, canlandırmak) sözcüğü aynı köktendir. Fransızca incarner (=canlı simgesi olmak, canlandırmak) yüklemiyle bağlantılı olarak incarnation (=cisimleşme; dinsel açıdan Tanrı’nın insan olarak meydana çıkması) sözcüğüne yenidenlik veya tekrar belirten re- ön ekiyle türetilmiştir. Geç Latince incarnari (=et haline getirilecek) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Latince in- (=içinde, içine) ön ekiyle carō (karo: ‘et’) ve nātiō (=doğum; soy, nesil) sözcüklerinden türetilmiştir.