Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Reeskont

15 Temmuz 2023

     Bir banka tarafından iskonto edilmiş ve bedeli ödenmiş olan ticari senedin bir başka bankaya tekrar iskonto ettirilmesi. Fransızca réescompte (reeskon’t: ‘ikinci elden iskonto, mükerrer iskonto’) sözünden. Fransızca escompte (=iskonto, indirim) sözüne yineleme veya tekrar belirten re- ön ekiyle türetilmiştir. Bu söz Fransızca escompter (=iskonto etmek, kırmak) yüklemiyle bağlantılıdır. İtalyanca sconto (=indirim, iskonto) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük İtalyanca scontare (=indirim yapmak; ödemek) yükleminden kaynaklanmıştır. Aynı kökten İtalyanca scontato (=indirilmiş) sözü kullanılıyor. Geç Latince escomputāre (=indirim yapmak) yükleminden gelmektedir. Bu yüklem Latince computāre (=saymak, hesap vermek) yüklemiyle bağlantılıdır.