Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Refik

8 Haziran 2021

     Arkadaş, yoldaş. Arapça refîḳ (=yoldaş, arkadaş, ahbap) sözünden. Arapça refîḳ sözü Arapça rıfḳ (=yavaşlık, yumuşaklık) kök sözcüğünden türetilmiştir. Aynı kökten rıfḳı (=yavaş ve yumuşaklığa mensup) kelimesi de türetilmiştir. Hem Refik hem de Rıfkı erkek şahıs adlarındandır. Arapça rıfḳ’dan refiḳa (=kadın yoldaş, kadın eş) kelimesi türetilmiştir. Refik erkek şahıs, Refika ise kadın şahıs adlarındandır.