Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Refik

8 Haziran 2021

     Arkadaş, yoldaş. Arapça refîḳ (=yoldaş, arkadaş, ahbap) sözünden. Arapça refîḳ sözü Arapça rıfḳ (=yavaşlık, yumuşaklık) kök sözcüğünden türetilmiştir. Aynı kökten rıfḳı (=yavaş ve yumuşaklığa mensup) kelimesi de türetilmiştir. Hem Refik hem de Rıfkı erkek şahıs adlarındandır. Arapça rıfḳ’dan refiḳa (=kadın yoldaş, kadın eş) kelimesi türetilmiştir. Refik erkek şahıs, Refika ise kadın şahıs adlarındandır.