Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Refüze

27 Haziran 2021

     Reddedilmiş, herhangi bir görevden alıkonulmuş olan. Refüze sözü Fransızca refuser (=reddetmek, kabul etmemek) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızca refus (=geri çevirme, red) sözü kullanılıyor. Latince repudiāre (=reddetmek, yadsımak, geri çevirmek) fiilinden aktarılmıştır. Bu da Latince refūtāre (=durdurmak, bastırmak, aksini ispat etmek) yüklemiyle ilişkilidir. İngilizce refuse (=reddetmek, geri çevirmek), İtalyanca rifiutere (=reddetmek) ve İtalyanca rifiuto (=geri çevrilme) sözleri de biliniyor. Türkçede refüze etmek, ‘reddetmek, geri çevirmek, kabul etmemek’; refüze olmak ‘reddedilmek, geri çevrilmek, kabul edilmemek’tir. Bir kısım sözlüklerde bu sözlere yer verilmemesi bir noksanlık olsa gerektir. Refüze, askerlik alanında çok kullanılan bir kelimedir. Sağlık ve benzeri nedenlerle askerliğe uygun olmayanlar refüze edilir. Arapça refîz (=bırakılmış, atılmış) sözüyle bağlantısı belirsizdir.