Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Rehber

9 Ağustos 2021

     Yol gösterici, kılavuz. Farsça reh (=yol) ve -ber (=alan, getiren götüren) sözcüklerinden oluşmuştur. Tıpkı dil-ber (=gönül alan), peyām-ber (=haber getiren) gibi. Bu bağlamda, Farsça reh-ber (=yol götüren) sözü kullanılmıştır. Bu söz Kürtçede ‘yol götüren’ karşılığında ray-ber veya rê-ber şekliyle biliniyor. Aynı söz Azericede de rehber biçimiyle ifade ediliyor. Bektaşilerde kıdemli dervişlere rehber denilirken eğitim alanında rehber öğretmen, ‘öğrencilere yol gösteren, onlara öğrencilik işlem ve sorunlarında yardımcı olan’ demektir. Kürt tasavvufunda pirden sonra gelen makam rayberliktir. Rayber inançsal alanda yol göstericilik etkinliklerinde bulunur.