Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Rekât

16 Aralık 2021

     Eğilme. Aynı karşılıktaki Arapça rek’at sözcüğünden. İbadette eğilme seanslarını ifade etmektedir. Aynı dildeki rukū’ (=boyun eğmek) sözcüğünden türetilmiştir. Rukū, putperestlik dönemlerinden kalma bir ritüel şeklidir. İnandığına karşı acz içinde bulunmayı belirtiyor. Rekât İslam dönemindeki namazların da bölümlerini oluşturmuştur. İslamda Tanrı’nın veya Allah’ın önünde eğilmeye işaret etmiştir. Hz. Âişe namazın önceleri iki rekât olduğunu dile getirmiştir. İki rekâtlık geleneğin Yahudilerden devralındığı söylenmektedir. Kürtçede rekat veya rikat şekliyle biliniyor. Farsça rek’at, Tacikçe rakat, Peştuca ve Urduca rekat, Azerice rü’kät, Kırgızca ireket, Özbekçe ve Uygurca räkäät, Tatarca räkat, Türkmence rekât, Kazakça räkäğat.