Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam

10 Mart 2021

     Bir şeyin beğeni kazanması, tanıtımı ve sürümü için söz, yazı, resim, film ve benzer her türlü görsellerle izlenen yol. Fransızca réclame (reklam: ‘tanıtım, ilan’) sözünden aktarılmıştır. Bu söz, Fransızca réclamer (=ısrarla istemek,) yüklemiyle ilişkilidir. Latince reclāmāre (=haykırmak, yankılanmak, protesto etmek, yansıtmak) fiiliyle bağlantılıdır. Latincede aynı yüklemle bağlantılı reclāmātiō (=yüksek sesle karşı çıkma, reddetme) ve reclāmitāre (=haykırmak) sözleri de kullanılıyordu. Latince clāmāre (=bağırmak, çağırmak feryat etmek, bağırarak yakınmak) sözünün önüne ‘tekrar, yeniden’ karşılığındaki re- prefiksi getirilmiştir. Latince clam/or (=yüksek sesle çağırma, haykırma, bağırma) sözünün Kürtçe klam (=halk şarkısı, halk ezgisi) ile etimolojik açıdan ilişkili olduğu kanısındayım.

     İzmir’in Urla ilçesinin İskele Meydanı merkezli olmak üzere Güzelbahçe’nin de içinde yer aldığı mevkiye Antik Çağda Klazomenia deniliyordu. Eski Yunanca klazo (=bağırmak, çığlık atmak) demekti. Martıların yoğun uğrak yeri oluşu ve martı çığlıkları nedeniyle bu adı almış olduğu görüşündeyim. Osmanlı döneminde Kilizman adıyla biliniyordu. Eski Yunanca klaio (=ağlamak) yüklemi de aynı kökle bağlantılıydı. Eski Yunanca kl kökü ‘bağırmak, çığlık atmak, ağlamak’ karşılığındadır. Kürtçede aynı kök bazen kl bazen de qr şekliyle kelime türetimine yol açmıştır: klam (=halk ezgisi) ve qirın (=bağırmak) sözlerinde olduğu gibi.