Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Relaks

13 Haziran 2024

     Gevşemek, gevşetmek, rahatlamak, dinlenmek. İngilizce relax (=gevşemek, rahatlamak) sözcüğünden. Fransızca relaxe (=salıverme, serbest bırakma) ve relaxer (=salıvermek, serbest bırakmak) sözcükleriyle bağlantılıdır. Fransızca relâche (=dinlenme), relâché (=gevşek) ve relâcher (=gevşetmek, salıvermek) sözcükleri de aynı köktendir. Bu sözcükler Orta Çağ Fransızcasındaki relaschier (=yumuşatmak, serbest bırakmak, azaltmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu yüklem Latince relaxāre (=gevşetmek, rahatlatmak) yüklemine dayanmaktadır. Latince re- (=yeniden) ön ekiyle laxāre (=gevşetmek, genişletmek) sözcüğünden türetilmiştir. Latince laxus (=gevşek, geniş, ferah; mecazen özgür) sözcüğünden kaynaklanmıştır. İtalyanca rilassare (=gevşetmek), İspanyolca relajer (=rahatlamak, rahat olmak) ve Portekizce relaxar (=rahatlamak, dinlenmek) sözcükleri de aynı köktendir.