Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Remziye

7 Temmuz 2021

     Simgesel, simgeyle ilgili, alametli, işaretli. Kadın şahıs adlarındandır. Arapça remziyye (=remze mensup, remizle ilgili)  kelimesi Arapça remz (=işaret, alamet, işaretle anlatma) sözünden türetilmiştir. Aynı kökten türetilmiş olan remzi erkek şahıs adlarındandır.