Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Renk

4 Ekim 2019

     Boyaların görünüşündeki karakter. Sanskritçe ranga ya da raga; Farsça, Kürtçe, Deylemice, Urduca, Peştuca ve Sindhice reng, Ermenice erang; Pehlevice, Partça, Afganca, Hintçe, Tacikçe, Özbekçe, Belûçça rang; Ermenice erang, Nepalce ranga, Bengalce rana; Swahilice rangi, sözcükleri başlıca örneklerdir. Renk kelimesi, Eski İran Dillerinden kaynaklanmıştır. Farsça rengârenk (=çok renkli), reng reng (=her renkten olan) ve rengîn (=renkli) sözleri, Türkçeye de geçmiştir. Farsça rengTürkçede ve Türkmence renk şeklinde yer almıştır. Kırgızlar ‘renk’ karşılığında tüs sözcüğünün yanı sıra ıran, Kazaklar ise tüs yanı sıra renk demektedirler. Aynı söz Birmanya Dilinde aaraung şeklinde kullanılmaktadır. Bu örneklemelerden çıkardığımız sonuca göre, renk sözü Sanskritçe ve diğer Eski Aryan Dillerinde  az bir farklılık göstermekle birlikte dile getirilen bir sözdür. Bununla birlikte, Akadca ramkum (=çok renkli, rengarenk) sözünün var olduğunu görüyorum. Bkz. Rengin.