Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Re’sen

11 Temmuz 2020

     Kendi başına, kimseye bağlı olmaksızın. Kendi kendine, kendi isteğiyle, kendiliğinden, kendisince, kendince. Yargı erkinin herhangi bir tarafın talebi olmaksızın karar vermesi: re’sen karar. Sumerce ra-si (=baş, kafa) sözünden kaynaklanmaktadır. Aynı söz, Akadca rēšum (=baş, kafa), İbranice roş, Aramice re’şa ve Arapça raas diye ifade edilmiş. Bu sözlere dayalı olarak Arapça re’sen (=kendi başına) ve reis (=başkan, amir, şef) kelimeleri türetilmiştir. Arapçada raas ve re’s sözleri ‘baş, kafa’ diye biliniyor. Arapça r’s ve Aramice r’ş kök sözcükleri Sumerce ra-si’den intikal etmiştir.  Arapça re’s, Aramice reşa (=baş, kafa) ile bağlantılıdır. Akadca rēšum (=baş, kafa) Aryen bir halk olan Sumerlilerin dilindeki Sumerce ra-si (=baş, kafa) sözcüğüne dayanmaktadır. Arapça re’s sözünün tersinden okunuşu ser demektir. Farsça ve Kürtçe ser ‘baş, kafa’ olarak biliniyor. Arapça re’sen sözü Farsça resen (=ip, urgan) ile karıştırılmamalıdır. Bkz. Reis.