Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Re’sen

11 Temmuz 2020

     Kendi başına, kimseye bağlı olmaksızın. Yargı erkinin herhangi bir tarafın talebi olmaksızın karar vermesi: re’sen karar. Sumerce ra-si (=baş, kafa) sözünden kaynaklanmaktadır. Aynı söz, Akadca rēsu/m (=baş, kafa), İbranice roş, Aramice re’şa ve Arapça raas diye ifade edilmiş. Bu sözlere dayalı olarak Arapça re’sen (=kendi başına) ve reis (=başkan, amir, şef) kelimeleri türetilmiştir. Arapçada raas ve re’s sözleri ‘baş, kafa’ diye biliniyor. Arapça r’s ve Aramice r’ş kök sözcükleri Sumerce ra-si’den intikal etmiştir. Bkz. Reis.