Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Re’sen

6 Mart 2021

     Kendi başına, kendi kendine, kendi isteğiyle, kendiliğinden, kendisince, kendince. Arapça re’s (=baş, kafa) sözüne dayanmaktadır. Arapça re’s, Aramice reşa (=baş, kafa) ile bağlantılıdır.  Öncesinde aynı karşılıktaki Akadca rēšum sözünden alınmıştır. Akadca rēšum ise Aryen bir halk olan Sumerlilerin dilinde, yani Sumercede ra-si (=baş, kafa) kelimesinden kaynaklanmıştır. Arapça re’s sözünün tersinden okunuşu ser demektir. Farsça ve Kürtçe ser ‘baş, kafa’ olarak biliniyor. Arapça re’sen sözü Farsça resen (=ip, urgan) ile karıştırılmamalıdır. Bkz. Reis