Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Retorik

28 Aralık 2021

     Güzel ve etkili söz söyleme; hitabet. Fransızca rhétorique (retorik: ‘söz sanatı, belagat’) sözünden. Fransızcaya Latince rhetorica kelimesinden aktarılmıştır. Latinceye Eski Yunanca rhētorikē (=söz sanatı, hitabet) sözünden nakledilmiştir. Eski Yunanca rhētor (=güzel konuşan, hatip) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca rhetós (=söylenen, denen), rhetēr (=konuşmacı), rhetoreia (=konuşma, söylev) ve rhetorikós (=hatip, hitabetle ilgili) gibi sözler biliniyordu. İngilizce rhetoric, İspanyolca ve Portekizce retórica, İtalyanca retorica, Romence retorică, Rusça ritorika, Almanca Rhetorik, İsveççe retorik.