Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Reva

11 Kasım 2023

     Uygun, münasip, layık. Farsça revā (=giden; mecazen uyan, uygun olan, münasip) sözcüğünden. Pehlevice raw köküyle bağlantılıdır. Bu kök aynı dildeki raftan (=hareket etmek, ilerlemek) yüklemiyle aynı köktendir. Bu dilde hareket etmeyle ilgili olan raw kökü raf şekline dönüşmüştür. Farsça ve Kürtçe revan (=gitme, yola koyulma) sözcüğüyle bağlantılıdır. Kürtçe rev (=koşma, kaçma) köküyle eş kökenlidir. Aynı dildeki revandın (=kaçırmak) yüklemi de aynı kökten türetilmiştir.